Ga naar de inhoud

Projecten


Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt sinds 2012 met ZorgNed als één integraal systeem voor de Wmo. De backoffice van de Jeugdwet wordt sinds 2015 integraal meegenomen met de Wmo. Vanaf 2021 zijn hier armoedevoorzieningen bijgekomen. Gemeente Amsterdam is erg tevreden met ZorgNed en probeert veel van haar werkzaamheden in de applicatie uit te voeren. Circa 150 externe organisaties zijn gekoppeld via standaardberichten uitwisseling of via maatwerkkoppelingen. Denk aan zorgaanbieders, SVB, verzendbedrijf, CAK, hulpmiddelenleveranciers en wijkteams.

Gemeente Wijk bij Duurstede

Stichting Binding is in Wijk bij Duurstede de uitvoerende organisatie van de Wmo en de Jeugdwet. De stichting is met de integratie van zorg en welzijn een voorloper binnen het sociaal domein. De processen van ‘’Team Wijk’’ en de werkzaamheden van de backoffice worden ondersteund vanuit ZorgNed.

ROGplus

ROGplus is de uitvoerende organisatie van de Wmo en de Jeugdwet voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Voor het volledige traject van toegang (Wijk-en Jeugdteams) tot en met het aanvragen van voorzieningen maken ze gebruik van ZorgNed. Op deze manier lopen front- en backoffice naadloos in elkaar over en is er een totaalbeeld van cliënten en gezinnen.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Sinds 2015 voeren de tien gemeenten in de regio Haaglanden de inkoop en backoffice administratie van de jeugdhulp gezamenlijk uit. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden verzorgt het volledige berichtenverkeer en de factuurcontrole inclusief de financiële afhandeling voor de 10 gemeenten met gebruik van ZorgNed. Gemeenten organiseren zelf de toegang tot de jeugdhulp.