Ga naar de inhoud

MissieDe drive van ZorgNed: een soepele uitvoering binnen het sociaal domein door het beste pakket te leveren. Het belangrijkste is dat medewerkers van gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en andere ketenpartners goed hun werk kunnen doen. Software is hierbij een hulpmiddel dat makkelijk en efficiënt moet werken. Het doet het gewoon, er is overzicht hoe het geheel loopt en er is inzicht waar bijgestuurd kan worden. Kernwaarden zijn betrokken, deskundig en betrouwbaar. Dit betekent dat wij ons echt inzetten voor onze gebruikers. Software is naast het leveren van een technisch geavanceerd product, vooral ook dienstverlening. Het accent ligt steeds meer op het overdragen van kennis over processen en het benutten van de talloze mogelijkheden van onze software.

ZorgNed is als middelgroot bedrijf, klein genoeg om snel en flexibel te reageren en groot genoeg om software ontwikkeling en de dienstverlening op professionele wijze aan te pakken. ZorgNed is gerekend naar inwoneraantal de grootste gespecialiseerde speler op het gebied van Regie, Jeugd en Wmo in Nederland.

Als middelgroot bedrijf is ZorgNed klein genoeg om snel en flexibel te reageren en groot genoeg om softwareontwikkeling op professionele wijze aan te pakken

Ons uitgangspunt is het bieden van generieke oplossingen. Om binnen deze generieke oplossing zo goed mogelijk aan te sluiten op de lokale situatie, kent de applicatie een hoge mate van inrichtingsvrijheid. Waar mogelijk realiseren we voor omvangrijke standaardprocessen een hoge graad van automatisering, zodat personele formatie kan worden ingezet voor contact met de inwoner en beoordeling van complexe situaties.

Om de directe betrokkenheid van de inwoner te vergroten, hebben we een burgerportaal. Wij zien het als goede ontwikkeling om in het sociaal domein meer regie te leggen bij de inwoner en zijn of haar netwerk.

Dus één oplossing waar elke gemeente en gebruikersgroep naar eigen behoeften invulling aan kan geven. In onze Common Ground-visie is de ZorgNed-applicatie een onderdeel van een applicatielandschap. Binnen dit applicatielandschap communiceert ZorgNed via verschillende standaarden met andere applicaties.