Ga naar de inhoud

Geschiedenis


De beginjaren

Dat moet beter kunnen“, was de gedachte van Charles Willems toen hij in 1995 begon met ZorgNed. Hij was destijds betrokken bij de ontwikkeling van een landelijk indicatiesysteem voor de thuiszorg. De bestaande software ondersteunde dit niet. Als antwoord hierop ontstond het Zorg-Ondersteunend pakket. Toen enkele jaren later de indicatiestelling van zorgorganisaties werd losgekoppeld, schoof ZorgNed mee naar de RIO’s (Regionale Indicatie Organen). In deze sector werd ZorgNed de grootste leverancier. In 2007 kwam hieraan een einde vanwege de landelijke centralisatie tot het CIZ.
Parallel hieraan had ZorgNed in 2004 met verzekeraar CZ het bedrijf ZorgMatch opgericht. Het doel was software te ontwikkelen om wachtlijsten binnen de AWBZ te beheren. Dit ontwikkelde door tot een landelijk AZR-systeem (AWBZ brede Zorgregistratie) met het bijbehorende berichtenverkeer.
Naast het werk voor indicatieorganen en verzekeraars ondersteunde ZorgNed voor enkele gemeenten de toenmalige Wet Voorzieningen Gehandicapten.

Meer gemeenten als klant

Vanaf 2010 gaat ZorgNed steeds meer werken voor gemeenten. Ook enkele grotere gemeenten kiezen in die periode ZorgNed als softwareleverancier. Als in 2015 de Jeugdwet naar de gemeenten gaat, biedt ZorgNed hiervoor een complete oplossing. De specialisatie in Wmo en Jeugd maakt dat ZorgNed gestaag groeit tot de derde landelijke aanbieder in dit domein. In (Europese) aanbestedingen wordt bovengemiddeld vaak voor ZorgNed gekozen.
Rode lijn in het bovenstaande is dat ZorgNed ernaar streeft “de werkelijkheid te automatiseren”, namelijk het proces van aanvragen, beoordelen, afhandelen en verantwoorden. De sectoren waarvoor dit gedaan is, zijn in de loop van de jaren verschoven. Het is ZorgNed steeds gelukt aansluiting te vinden bij een nieuwe sector. De primaire processen in die sectoren mogen vergelijkbaar zijn, de overstap van zorg, naar RIO’s, naar verzekeraars en uiteindelijk naar gemeenten, is aanzienlijk.

De groei van het bedrijf

Het doel is altijd geweest iets toe te voegen binnen de zorg, binnen het sociaal domein. Hiernaast ging in de loop van de jaren ZorgNed als bedrijf ook steeds meer aandacht vragen. Dit heeft met name de laatste jaren geresulteerd in een verdere professionalisering van ZorgNed.
De aandacht en betrokkenheid die ZorgNed heeft voor haar klanten, geldt ook voor de medewerkers. Dit resulteert erin dat mensen lang bij ZorgNed werken. Aangezien kennis in dit domein in feite het belangrijkste is, draagt dit sterk bij aan de kwaliteit van de software en implementaties.
ZorgNed is met 25-30 medewerkers een MKB-bedrijf wat in handen is van mensen die er werken. Naast ICT-bedrijven die eigendom zijn van (buitenlandse) investeerders, is de ervaring van ZorgNed dat er ruimte is voor een zelfstandig gespecialiseerd ICT-bedrijf voor gemeenten.
Bij de oprichting in 1995 was de naam ZorgNed wellicht wat ambitieus. Inmiddels doet ZorgNed, met ruim 100 gemeenten en 4 Jeugdregio’s als klant, haar naam zeker eer aan. De intentie is de dienstverlening kwalitatief nog verder uit te bouwen; waarschijnlijk zal dit verdere groei tot gevolg hebben.

Gezien het grote aantal gemeenten dat voor ZorgNed kiest (voor de software én voor de leverancier!) en gezien ons stabiele personeelsbestand ‘’doen we iets goed’’. Dit neemt niet weg dat onze overtuiging blijft dat het altijd beter moet kunnen. Het uiteindelijke doel is dat medewerkers makkelijk met onze software kunnen werken om burgers zo goed mogelijk te helpen.