Ga naar de inhoud

Dienstverlening


Software

ZorgNed ontwerpt, bouwt en onderhoudt software voor de procesondersteuning (wijkteams, front-end en backoffice) van het sociaal domein (WMO, Jeugdwet). Daarnaast ondersteunt ZorgNed ook diverse overige voorzieningen zoals Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaart, Minimaregeling, Schuldhulpverlening en Wet inburgering. De software van ZorgNed wordt gebruikt door gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en dienstverlenende organisaties die werken in opdracht van ruim 60 gemeenten. Er zijn twee installatievarianten mogelijk:

SaaS (Software as a Service)

In dit geval wordt de software als een service afgenomen. De software wordt door ZorgNed geïnstalleerd in de SaaS omgeving van ZorgNed. Technisch beheer (zoals installatie van nieuwe versies, back-ups etc) wordt door ZorgNed uitgevoerd. Ongeveer 90% van onze klanten maakt gebruik van onze SaaS omgeving.

On premise

De software draait in de omgeving van de klant. ZorgNed levert de software samen met een installatiebeschrijving aan de gemeente. De gemeente zelf zorgt voor technisch beheer van de omgeving. Ongeveer 10% van onze klanten heeft gekozen voor deze oplossing.Software-onderhoud en -ontwikkeling

Software-ontwikkeling is binnen ZorgNed een kerntaak. De software wordt continue aangepast, zodat de gebruikers optimaal ondersteund blijven door de software. Er zijn verschillende redenen om verbeterde versies op te leveren:

  • Aanpassingen in wet- en regelgeving;
  • Aanpassingen in externe systemen, waarmee onze applicatie is gekoppeld;
  • Gebruikerswensen;
  • Oplossen van fouten;
  • Technische ontwikkelingen.

Gebruikersondersteuning

Los van het feit dat het softwarepakket in de SaaS omgeving of on premise draait, levert ZorgNed implementatie en gebruikersondersteuning (helpdesk) diensten aan gemeenten. Via de helpdesk kunnen gemeenten vragen (per email of telefonisch) stellen, problemen melden of anderszins hulp krijgen bij het gebruik van de door ZorgNed geleverde software.

Via nieuwsbrieven, webinars en de jaarlijkse klantendag informeren we gebruikers actief over de mogelijkheden die de software organisaties biedt om hun processen efficiënt en doelmatig te organiseren.

Consultancy

Consultancy wordt door ZorgNed geboden bij de initiële implementatie. De consultant van ZorgNed helpt de gemeente om de software optimaal in te richten, zodat de processen zo goed mogelijk ondersteund worden. Op basis van vooraf gemaakte afspraken over de aanpak en aansturing van de implementatie worden werkzaamheden door de consultant van ZorgNed verricht. Ook bij bestaande klanten wordt consultancy aangeboden in het kader van onderhoud en beheer van de software en optimalisatie van de processen. Denk hierbij aan applicatiebeheer en projectmanagement, proces- en informatievraagstukken. Daarnaast levert ZorgNed ook consultancy-uren in het kader van product ontwikkeling en relatiebeheer.

Tijdelijk functioneel beheer

ZorgNed biedt op projectmatige basis ad interim functioneel beheer aan bij klanten. De rol van functioneel beheerder wordt vaak door een of twee medewerkers binnen één organisatie uitgevoerd. Als functioneel beheerd mist (door ziekte, vacature, vakantie, etc.) is het mogelijk om tijdelijke ondersteuning te krijgen van ZorgNed.