Ga naar de inhoud

ProductZorgNed Automatisering heeft één softwareapplicatie die wordt gebruikt voor meerdere processen in het sociaal domein. De applicatie wordt door ons ZorgNed genoemd. Onze klanten kunnen de applicatie een eigen naam geven: vaak wordt er voor ZorgNed gekozen, maar veel genoemde benamingen zijn ook Jeugd-Ned, Wmo-Ned en Rondom.

Eén integraal systeem voor de Jeugdwet en Wmo


De applicatie ZorgNed is bedoeld om medewerkers van wijkteams, frontoffices en backoffices in het sociaal domein zo goed mogelijk te ondersteunen in verschillende processen. Dit alles in één integraal systeem met één database. De applicatie kan door middel van een laptop, tablet of desktop worden benaderd en wordt als erg gebruiksvriendelijk ervaren. ZorgNed wordt voornamelijk gebruikt voor de Jeugdwet en Wmo. Daarnaast ondersteunt ZorgNed ook diverse overige voorzieningen zoals Leerlingenvervoer, Gehandicaptenparkeerkaart, Minimaregeling, Schuldhulpverlening en Wet inburgering. Door de hoge mate van inrichtingsvrijheid (zelf beheren en keuzes) is het mogelijk om de applicatie zo in te richten dat het past bij de wensen en eisen van verschillende type klanten (gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en dienstverlenende organisaties).
De applicatie wordt conform landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving onderhouden. Daarnaast worden veel voorkomende of logische gebruikerswensen ook in de toekomst doorgevoerd in de applicatie.Werking in het kort


In de applicatie wordt de initiële hulpvraag van een inwoner vastgelegd. Indien de hulpvraag een vraag betreft welke de gemeente dient te beantwoorden wordt een melding geregistreerd. Indien de vraag niet bedoeld is voor de gemeente, dan wordt de hulpvraag afgehandeld of eventueel doorverwezen. Indien er een melding wordt vastgelegd kunnen er doelen en oplossingen worden geregistreerd en indien nodig hulp verleend door de gemeente zelf. Als blijkt dat de gemeente niet zelf de zorg kan leveren wordt er een aanvraag gedaan voor een voorziening bij een zorgaanbieder. Deze beschikking kan worden gedaan onder het Persoonsgebonden Budget (PGB), Financiële tegemoetkoming (FIN) of door Zorg in Natura (ZIN). De facturatie van de ZIN kan ook in ZorgNed worden afgehandeld. Laatstgenoemde wordt geregistreerd op basis van één inwoner, en het is tevens mogelijk om een gezin vast te leggen en een voorziening aan het hele gezin te verstrekken.

Inwoners

Tegenwoordig is het steeds belangrijker dat inwoners gemakkelijk inzage kunnen hebben in zijn/haar dossier en eventueel digitaal kunnen reageren op een bericht van de gemeente. Om dit mogelijk te maken kunnen klanten van ZorgNed ervoor kiezen om de ZorgNed applicatie aan te sluiten op het inwonerportaal, ook wel Cliëntportaal genoemd. Via DigiD kunnen inwoners inloggen, waarna zij inzage hebben in hun eventuele meldingen/aanvragen. ZorgNed heeft tevens de mogelijkheid dat via het cliëntportaal of een andere gemeentesite inwoners een formulier kunnen invullen waarna meteen automatisch een proces kan worden opgestart in de ZorgNed applicatie.Overige functionaliteiten


In de applicatie ZorgNed is veel mogelijk, de belangrijkste functionaliteiten (die nog niet eerder zijn genoemd) zijn:
• Koppeling: GGK (leveranciers via Vektis (t.b.v. ZIN), SVB (t.b.v. PGB) en CAK (t.b.v. Eigen Bijdrage)).
• Koppeling: CORV (t.b.v. beveiligde inhoudelijke communicatie over Jeugd).
• Koppeling: BRP/GBA-V.
• Koppeling: WLZ registertoets (Wet Langdurige Zorg).
• Koppeling: Zaak/DMS systeem.
• Koppeling: Betalingen, Bank/SEPA/journaalposten en Financieel systeem.
• Koppeling: Externe registraties (bijvoorbeeld: Participatie en schuldhulp) vastleggen in de ZorgNed applicatie. Bijvoorbeeld: Voor medewerkers van de Wmo met cliënten met meerdere problematieken is het mogelijk om te zien welke medewerker (van een andere wet) binnen de gemeente nog meer betrokken is bij de cliënt.
• Koppeling: API’s voor communicatie met de buitenwereld.
• Scheiding rollen/functies met autorisatiematrix.
• PDC in applicatie.
• Bewaking doorlooptijden.
• Documentgenerator met briefsjablonen in applicatie. Tevens de mogelijkheid om in bulk brieven aan te maken.
• Diverse overzichtslijsten. Welke acties moeten er gebeuren? Welke medewerkers zijn verantwoordelijk voor welke cliënten?
• Zorgleveranciers kunnen inloggen in de ZorgNed applicatie om bijvoorbeeld een factuur te kunnen inlezen of om te werken aan een gezamenlijk plan voor een inwoner.
• BI-Database. Een gebruiksvriendelijke database voor het genereren van management informatie via een rapportagetool.
• De ZorgNed applicatie kan zowel On premise als in de Saas worden geïnstalleerd.

Mobiele versie afsluiten