Ga naar de inhoud

Klanten


Wie zijn onze klanten?

ZorgNed bedient de gemeentelijke overheidsmark van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet) en diverse overige voorzieningen zoals schuldhulpverlening, leerlingenvervoer en minimaregelingen. De software en daarmee samenhangende dienstverlening is gericht op de lokale overheid. Daarbij zijn de volgende deelmarkten te onderscheiden.

  • Regionale samenwerkingsverbanden (uitvoeringsorganisaties voor meerdere gemeenten);
  • Individuele gemeenten;
  • Dienstverlenende (commerciële) organisaties, waaraan gemeenten hun uitvoeringstaken uitbesteden. Hierbij levert ZorgNed de software en de dienstverleners leveren de kennis en bemensing.

In totaal levert ZorgNed voor een gebied van ruim 6,5 miljoen inwoners de software en diensten aan ruim 100 gemeenten. Dit maakt ZorgNed als relatief klein bedrijf, de grootste gespecialiseerde aanbieder in Nederland op het gebied van ondersteuning in het sociaal domein. Mede dankzij onze grote en deskundige klantenkring hebben wij een goed ontwikkelpotentieel.

Mobiele versie afsluiten