Ga naar de inhoud

Digitoegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring ZorgNed automatisering

Dit is de toegankelijkheidsverklaring van de website van ZorgNed automatisering. Wij zien in ons vakgebied hoe belangrijk een inclusieve maatschappij is waarin iedereen kan meedoen. Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat deze website door iedereen te gebruiken is. In deze toegankelijkheidsverklaring lees je hoe wij daarvoor zorgen.

Maatregelen om toegankelijkheid te ondersteunen

ZorgNed automatisering neemt de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van de website te waarborgen:

 • Toegankelijkheid wordt meegenomen in onze interne procedures
 • Er is een medewerker eindverantwoordelijk voor de blijvende toegankelijkheid
 • Er zijn duidelijke toegankelijkheidsdoelen en verantwoordelijkheden vastgesteld

De standaard waar wij ons aan houden

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) stellen vereisten voor ontwerpers en ontwikkelaars om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Er zijn verschillende niveaus van overeenstemming: Level A, Level AA, en Level AAA. Wij streven het Level AA te behalen. De website van ZorgNed automatisering is in volledige overeenstemming met WCAG 2.1 level AA. Volledig overeenstemmend betekent dat de inhoud volledig aan de toegankelijkheidsstandaard voldoet, zonder uitzondering.

Feedback

Feedback op de toegankelijkheid van de website? Laat het weten als je drempels in de toegankelijkheid van de website tegenkomt via:

 • Telefoon: 0317-466844
 • E-mail: info@zorgned.nl
 • Bezoek- en postadres: Nudepark 91a, 6702 DZ Wageningen

We proberen te reageren binnen 3 werkdagen.

Compatibiliteit met browsers en assistieve technologie

De website is ontworpen om compatibel te zijn met de volgende assistieve technologieën:

 • Microsoft Edge 93.0 met Cortana
 • Mozilla Firefox 92.0
 • Google Chrome 93.0

De website is niet compatibel met:

 • Internet Explorer 11

Technische specificaties

De website maakt gebruik van de volgende technologieën om, in combinatie met de assistieve technologieën waarvan u gebruikt maakt, toegankelijk te zijn:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Beoordeling

ZorgNed automatisering heeft de toegankelijkheid van de website beoordeeld aan de hand van zelfevaluatie. De website is beoordeeld aan de hand van de checklist van de WCAG 2.1, conform Level AA.


Deze toegankelijkheidsverklaring is op 17 September 2021 gemaakt met behulp van W3C Accessibility Statement Generator Tool.

Mobiele versie afsluiten